Voorzieningenrechter Arnhem 15 februari 2012 (blog lezen), LJN BV6124 (ECLI:NL:RBARN:2012:BV6124)Voorzieningenrechter Arnhem 15 februari 2012 (blog lezen), ECLI:NL:RBARN:2012:BV6124, LJN BV6124

Eiser was bij eerder vonnis verboden om gedurende zes maanden gedaagde aan te spreken, hetzij direct, hetzij telefonisch, dan wel door middel van sms-berichten en om berichten over gedaagde te verspreiden via twitter, e-mail, dan wel anderszins op internet te zetten. De rechter heeft in dat vonnis exact heeft toegewezen wat gedaagde in haar dagvaarding heeft gevorderd. In deze door de advocaat van gedaagde geformuleerde verbodsbepaling is niet expliciet opgenomen dat het eiser verboden is om gedaagde aan te spreken door middel van het versturen van een e-mailbericht. Nog daargelaten de vraag of eiser het e-mailbericht heeft verzonden, betekent dit dat het eventueel versturen van een e-mailbericht aan gedaagde geen overtreding van het vonnis kan opleveren. Het standpunt van gedaagde dat het versturen van een e-mailbericht onder de strekking van de verbodsbepalingen in het dictum van het vonnis dient te worden gebracht, acht de voorzieningenrechter, zonder nadere toelichting die ontbreekt, onvoldoende aannemelijk gemaakt.


In het dictum van het vonnis is geen verbodsbepaling opgenomen dat eiser de blog van gedaagde niet meer mag bezoeken. Niet geoordeeld kan derhalve worden dat eiser, in het geval hij de blog heeft bezocht, in strijd met het vonnis gehandeld heeft.


Categorie├źn: E-mail, Executiegeschillen, nocategory, Weblog

Tags: , , ,