Voorzieningenrechter Arnhem 15 mei 2008 (zwartboek), LJN BD5948. (ECLI:NL:RBARN:2008:BD5948)
Voorzieningenrechter Arnhem 15 mei 2008 (zwartboek), LJN BD5948. (ECLI:NL:RBARN:2008:BD5948)

Publicatie op internet van een zwartboek, waarin gedaagde zijn visie geeft op de gang van zaken rond de erfenis van zijn (en eisers) moeder. De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagde de naam van eiser in diskrediet heeft gebracht door het uiten van beschuldigingen die, zelfs indien deze op zichzelf juist zouden zijn – hetgeen door eiser is betwist – inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van eiser.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)