Voorzieningenrechter Arnhem 18 juni 2010 (Dimitri), LJN BM8242 (ECLI:NL:RBARN:2010:BM8242)Voorzieningenrechter Arnhem 18 juni 2010 (
Dimitri),
ECLI:NL:RBARN:2010:BM8242, LJN
BM8242.

Naar aanleiding van een uitzending van ‘Undercover in Nederland’ van Alberto Stegeman van (datum) zijn er sindsdien op de website van gedaagde verschillende berichten geplaatst waarin uitlatingen zijn gedaan over eiser. De voorzieningenrechter te Arnhem heeft bij vonnis van 18 juni 2010 geoordeeld dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser, voor zover het ten aanzien van deze geplaatste berichten gaat om uitlatingen die de strekking hebben eiser neer te zetten als pedofiel of die hem in verband brengen met pedofiele praktijken en/of kinderporno. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat hiervoor geen feitelijke basis bestaat, zodat dergelijke uitlatingen slechts waardeoordelen betreffen die als onnodig grievend en beschadigend voor eiser kunnen worden aangemerkt. Het recht op bescherming van eer en goede naam weegt in dit geval zwaarder dan het recht op vrije meningsuiting. De voorzieningenrechter heeft gedaagde verboden om nog langer de hiervoor bedoelde uitlatingen op internet of in het openbaar te doen, alsmede gedaagde veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie op zijn website.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige daad, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: ,