Voorzieningenrechter Arnhem 27 maart 2013 (zoon onder curatele), LJN CA0289 (ECLI:NL:RBONE:2013:CA0289)Voorzieningenrechter Arnhem 27 maart 2013 (zoon onder curatele), ECLI:NL:RBONE:2013:CA0289, LJN CA0289


Onrechtmatige uiting door gedaagde moeder op internet over de curator van haar zoon. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat voor de door gedaagde in haar uitlatingen gewekte suggesties iedere feitelijke grond ontbreekt. De stelling van gedaagde dat haar uitlatingen mede in het licht dienen te worden bezien van uitlatingen van anderen op het internet over eiser, de uitlatingen op het internet van eiser zelf en de feitelijke gang van zaken in andere dossiers kan haar dan ook niet baten. Nu voor de door gedaagde gedane uitlatingen geen feitelijke basis bestaat, zijn die geplaatste uitlatingen slechts waardeoordelen die als excessief moeten worden aangemerkt en voorts als onnodig grievend en beschadigend voor eiser.

Dat de uitlatingen beschadigend zijn geldt temeer nu het forum van de website www.kassa.vara.nl zich richt tot een groot publiek en ook feitelijk veel bezoekers trekt.

Voor de uitlatingen in een regionaal dagblad en de lokale tv omroep geldt dat deze juist schadelijk zijn omdat deze informatiebronnen geraadpleegd worden door mensen uit de directe regio van eisers, waarin zich ook hun potentiële clientèle bevindt.


Gedaagde is, voor verwijdering van berichten op het forum van Kassa, afhankelijk van de medewerking van de Kassa internetredactie die dit forum beheert. Gedaagde zal worden veroordeeld de Kassa internetredactie schriftelijk te verzoeken om alle door gedaagde op het forum www.kassa.vara.nl geplaatste berichten over eiser te verwijderen en verwijderd te houden en het bewijs van dit verzoek, alsmede de reactie hierop van de Kassa internetredactie aan eiser te overhandigen.

Voor wat betreft het gedeelte van de vordering “… alsmede uit de chache en archieven van de zoekmachines van Google, Bing, Vinden.nl en overige zoekmachines” wordt overwogen dat deze vordering in te ruime bewoordingen is geformuleerd om te kunnen worden toegewezen. Het is niet denkbeeldig dat toewijzing daarvan leidt tot executieproblemen.


Categorieën: Forumberichten, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , ,