Voorzieningenrechter Arnhem 29 juli 2011 (wanprestatie internetbankieren), LJN BR5573 (ECLI:NL:RBARN:2011:BR5573)Voorzieningenrechter Arnhem 29 juli 2011 (wanprestatie internetbankieren), ECLI:NL:RBARN:2011:BR5573, LJN BR5573


Vast staat dat op 22 juli 2011 Tempelman-de Niet al is gaan klagen bij ING over het feit dat zij niet meer kon internetbankieren met de twee bankrekeningnummers. Vervolgens lag het, mede gelet op de door haar in acht te nemen zorgplicht, op de weg van ING om Tempelman-de Niet zo spoedig mogelijk nieuwe inlogcodes te verschaffen ten einde het internetbankieren – waartoe Tempelman-de Niet contractueel gerechtigd is op grond van de overeenkomst – weer mogelijk te maken. Al aangenomen dat ING daartoe is overgegaan, is tot op heden onduidelijk gebleven welke termijnen daarmee exact gemoeid zijn en wanneer Tempelman-de Niet daarmee daadwerkelijk aan het werk kan gaan. Daarmee schiet ING naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter tekort in haar zorgplicht en is zij toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar hiervoor genoemde contractuele verplichting Tempelman-de Niet internetbankieren te faciliteren. Daaraan doet niet af dat het door ING gebruikte geautomatiseerde systeem voor de aanmaak en toezending van nieuwe inlogcodes zijn beperkingen heeft. Een geautomatiseerd systeem – of ING daarvoor nu zelf heeft gekozen of krachtens de geldende beveiligingsregels tot die keuze verplicht was – neemt haar verantwoordelijkheid niet weg om voor een goed lopend betalingsverkeer van de klant en voor voldoende informatievoorziening aan de klant zorg te dragen. Zij is in dit geval in beide opzichten tekort geschoten.

Categorieën: Financiële dienstverlening, Internetbankieren, nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , , ,