Voorzieningenrechter Arnhem 29 september 2011 (Fire Prevent tegen Prevent Fire), LJN BU2893 (ECLI:NL:RBARN:2011:BU2893)Voorzieningenrechter Arnhem 29 september 2011 (Fire Prevent tegen Prevent Fire), ECLI:NL:RBARN:2011:BU2893, LJN BU2893

Conflict tussen Fire Prevent en Prevent Fire. Prevent Brandbeveliging kan haar handelsnaam, althans het woord “Prevent”, niet monopoliseren. Het staat Fire Prevent in beginsel vrij om in haar handelsnaam hetzelfde beschrijvende woord (prevent) te gebruiken, zij het dat dit niet op verwarrende wijze mag geschieden.


Partijen begeven zich evenwel deels op dezelfde markt, maar de stelling van Prevent Brandbeveiliging dat dit een niche markt zou zijn, is gemotiveerd betwist door Fire Prevent. Zij heeft daarvoor verwezen naar een lijst van ongeveer 200 bedrijven die net als partijen REOB-gecertificeerd zijn op het gebied van kleine brandblusmiddelen. Bovendien is de vestiging van Prevent Brandbeveiliging meer dan 100 kilometer verwijderd van die van Fire Prevent. Dat maakt het bestaan van verwarringsgevaar nog minder aannemelijk. Dat mede door het gebruik van internet derden van buiten de regio waarin Fire Prevent haar bedrijf exploiteert kennis kunnen nemen van het bestaan van haar bedrijf is een onvermijdbare omstandigheid, maar betekent nog niet dat daardoor mogelijk verwarring zou kunnen optreden. Bovendien is het enkele feit dat de domeinnaam van Fire Prevent verwarring kan doen ontstaan onvoldoende voor het opleggen van het verbod van artikel 5 Hnw.


In reconventie: Vastgesteld kan worden dat de domeinnaam www.fireprevent.eu identiek is aan de domeinnaam www.fireprevent.nl van Fire Prevent en dat de domeinnaam www.preventfire.nl dezelfde woorden bevat, maar dan in omgekeerde volgorde, terwijl aan de toevoegingen “.eu” respectievelijk “.nl” geen zelfstandige betekenis toekomt. Het zonder redelijk belang gebruik maken van (nagenoeg) identieke domeinnamen door Prevent Brandbeveiliging moet jegens Fire Prevent als onrechtmatig worden gekwalificeerd.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , , ,