Voorzieningenrechter Arnhem 31 januari 2011 (weblog vader), LJN BP5304 (ECLI:NL:RBARN:2011:BP5304)Voorzieningenrechter Arnhem 31 januari 2011 (weblog vader), ECLI:NL:RBARN:2011:BP5304, LJN BP5304

Gescheiden vader (gedaagde) met contactverbod onderhoudt weblog. Is dat onrechtmatig jegens de zoon (namens wie de moeder als houder van ouderlijk gezag de procedure voert)?


Gedaagde heeft als productie de inhoud van de volledige weblog overgelegd. Op de weblog staat één sterk verouderde foto van zoon, waarvan onweersproken is gesteld dat de huidige zoon daarin niet kan worden herkend. De weblog wordt door gedaagde in feite gebruikt als een platform om zijn gevoelens jegens zoon te uiten. Dat de uitingen op de weblog niet in het belang van zoon zouden zijn en dat ze schadelijk voor zoon zouden zijn, dan wel dat de weblog de privacy van zoon zou schenden, is tegen deze achtergrond onvoldoende concreet onderbouwd. Nu overigens ook niet is gebleken dat er iets lasterlijks of onbetamelijks over zoon op de weblog staat, kan voorshands niet worden uitgegaan dat zoon in zijn privacy wordt geschaad door de weblog. In deze context is van belang dat gedaagde onvoldoende weersproken heeft gesteld dat er voor hem gaan andere reële mogelijkheid dan de weblog bestond om iets van zichzelf te laten horen aan zoon, omdat eiseres er alles aan doet om hem uit het leven van zoon te weren. Gelet op de onderschuldige inhoud van de weblog moet worden geoordeeld dat gedaagde door het aanhouden van de weblog geen inbreuk maakt op de privacy van de zoon en dus niet onrechtmatig jegens hem handelt.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Privacy, Vrijheid van meningsuiting, Weblog

Tags: , , , ,