Voorzieningenrechter Assen 18 februari 2010 (De Uitgeversgroep), LJN BL4444 (ECLI:NL:RBASS:2010:BL4444)
Voorzieningenrechter Assen 18 februari 2010 (De Uitgeversgroep), LJN BL4444 (ECLI:NL:RBASS:2010:BL4444)

De enkele omstandigheid dat volgens De Uitgeversgroep uit de teksten van gedaagde valt op te maken dat gedaagde van oordeel is dat De Uitgeversgroep frauduleus te werk gaat, kan de stelling dat die teksten jegens De Uitgeversgroep onrechtmatig zijn niet schragen. Het optimaliseren van een website op een zodanige manier dat iemand die de naam De Uitgeversgroep in Google als zoekterm invult, wordt verwezen naar teksten van gedaagde, is op zichzelf genomen evenmin onrechtmatig. Dat zou alleen anders kunnen zijn als die optimalisatie heeft plaatsgevonden met het doel het daarheen te leiden dat derden kennis nemen van uitlatingen op een website die op zichzelf genomen onrechtmatig zijn. Dat laatste is niet gebleken.


Categorie├źn: nocategory