Voorzieningenrechter Assen 4 februari 2011 (Reimert tegen Drenthe), LJN BR4278 (ECLI:NL:RBASS:2011:BR4278)Voorzieningenrechter Assen 4 februari 2011 (Reimert tegen Drenthe), ECLI:NL:RBASS:2011:BR4278, LJN BR4278

Uit de tekst van de aankondiging zelf, het bijbehorende bestek en de bijlagen, is voor alle normaal oplettende en zorgvuldig handelende potentiële inschrijvers zonder meer op te maken dat de inschrijving moest worden ingediend op de daarin vermelde wijze: stap voor stap met gebruikmaking van computer en internet. Inherent aan de keuze voor deze elektronische aanbesteding, die bovendien nog is aangeduid als exclusief ("uitsluitend"), is dat een schriftelijke inschrijving niet mogelijk was.


Uit het overzicht van de aanbestedingen volgt niet dat Reimert op 1 december 2010 niet is ingelogd bij Negometrix maar wel dat de vereiste stukken niet zijn meegezonden, althans niet allemaal. Daarbij is niet komen vast te staan dat dit een gevolg is van een falen van het systeem van Negometrix. Het moet er veeleer voor worden gehouden dat het niet is gelukt omdat de tijd daarvoor te kort was. In artikel 5 van het protocol is dit uitdrukkelijk gesanctioneerd met uitsluiting. Dat is toegestaan nu dit nodig, adequaat en proportioneel is, om de normen te handhaven die ingevolge het aanbestedingsrecht door de aanbestedende dienst moeten worden nageleefd. Een keuze als door Reimert bepleit, namelijk door de vingers zien en het laagste bedrag nemen, verdraagt zich hier niet mee. De Provincie kon niet anders. Het één minuut voor sluitingstijd nog proberen documenten te uploaden, wat vervolgens niet meer lukt, is een omstandigheid die dus voor rekening van Reimert moet komen.


Categorie├źn: Aanbestedingsrecht, nocategory

Tags: , , ,