Voorzieningenrechter Breda 1 september 2011 (Dreamgirl), LJN BR6808 (ECLI:NL:RBBRE:2011:BR6808)Voorzieningenrechter Breda 1 september 2011 (Dreamgirl), ECLI:NL:RBBRE:2011:BR6808, LJN BR6808

Kern van het geschil betreft de vraag of Benstout in strijd heeft gehandeld met het dictum van het KG-vonnis voor zover het gaat om het opslaan van auteursrechtelijk beschermde foto’s van Dreamgirl op een server die niet zonder meer voor het publiek benaderbaar is. Vast staat dat de op de server nog opgeslagen foto’s van Benstout slechts konden worden geopend door publiek indien exact de URL zoals vermeld in het proces-verbaal wordt ingegeven. De foto’s die op de server van Benstout stonden waren ook via Google niet zichtbaar of te vinden voor publiek. Die foto’s konden slechts worden gevonden indien men beschikte over “inside” informatie, namelijk de volledige URL beginnend met “static”. Zonder die kennis was het niet mogelijk de foto’s op de server te vinden. Onder dergelijke omstandigheden kan niet worden vol gehouden dat die bewuste foto’s op de server voor het gewone publiek toegankelijk waren. De voorzieningenrechter is daarom voorshands van oordeel dat het dictum voor zover Benstout daarbij is geboden om de foto’s te verwijderen van de website(s) van Benstout, alsook van de servers waarop de foto’s zijn opgeslagen en uit alle overige (promotionele) materialen van Dreamgirl waarin deze zijn verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt, zo moet worden begrepen dat dit gebod is opgelegd voor zover het betreft het openbaar maken of verveelvoudigen van de foto’s. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan het opgeslagen houden van de foto’s op een server die niet zonder meer voor het publiek toegankelijk is, niet worden aangemerkt als een overtreding van het vonnis.


Categorieën: Executiegeschillen, Foto's, nocategory

Tags: , ,