Voorzieningenrechter Breda 17 januari 2011 (oordopjesmoord), LJN BP1094 (ECLI:NL:RBBRE:2011:BP1094)Voorzieningenrechter Breda 17 januari 2011 (oordopjesmoord), ECLI:NL:RBBRE:2011:BP1094, LJN BP1094

Voor zover voor internetrecht van belang: De voorzieningenrechter stelt voorop dat het maken van een foto van een foto waarop auteursrecht rust, eveneens tot inbreuk van het auteursrecht leidt. Auteursrecht is een absoluut recht en de rechthebbende heeft dan ook de keuze om een derde die die foto gebruikt wel of niet hierop aan te spreken. In ieder geval is toestemming van de rechthebbende voor gebruik van de foto noodzakelijk, welke toestemming hier ontbreekt. De omstandigheid dat er een aantal foto’s op het internet vrij toegankelijk is, impliceert nog niet dat het daarom eenieder vrij staat om de foto’s nog verder, zonder toestemming, openbaar te maken. Er is daarom sprake van inbreuk op het auteursrecht, zodat eiseres in beginsel recht heeft op vergoeding van de door haar geleden materiële schade.


Categorieën: Auteursrecht, Foto's, nocategory

Tags: , , ,