Voorzieningenrechter Breda 20 juli 2011 (verkeersslachtoffers), LJN BR4900 (ECLI:NL:RBBRE:2011:BR4900)Voorzieningenrechter Breda 20 juli 2011 (verkeersslachtoffers), ECLI:NL:RBBRE:2011:BR4900, LJN BR4900


Conflict tussen eiser vereniging verkeersslachtoffers en gedaagde stichting voor verkeers slachtoffers. De vereniging en de stichting zijn geen ondernemingen in de zin van art. 1 Hnw, zodat geen sprake is van een handelsnaam, noch bij de vereniging, noch bij de stichting. Aan namen die geen handelsnaam zijn, kan evenwel bescherming toekomen op grond van de (aanvullende werking van) art. 6:162 BW, waarbij de maatstaf van art. 5 Hnw analoog wordt gehanteerd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de aanduiding Verkeersslachtoffer(s) algemeen gebruikelijk en louter beschrijvend is voor organisaties die actief zijn ten behoeve van verkeersslachtoffers. Het gebruik van deze aanduiding is zodanig essentieel voor het beschrijven van de door partijen beoogde belangenbehartiging dat deze niet door één partij kan worden geclaimd.


Stelling van vereniging dat zij auteursrechthebbende is op de website van de stichting is onvoldoende onderbouwd in het licht van de stukken waarin zij is aangeduid als licentiehouder, hetgeen toch impliceert dat het auteursrecht niet bij haar berust.

Categorieën: Auteursrecht, Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , , ,