Voorzieningenrechter Breda 22 februari 2013 (Beautiful Budel), LJN BZ2038 (ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ2038)Voorzieningenrechter Breda 22 februari 2013 (Beautiful Budel), ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ2038, LJN BZ2038

In februari 2007 heeft gedaagde de domeinnaam beautifulbudel.nl geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De achterliggende website heeft gedaagde gebruikt voor promotie van het internationaal Keverweekend van eiser KCN. KCN heeft de hostingkosten van de domeinnaam beautifulbudel.nl jaarlijks aan gedaagde vergoed. Daaruit volgt dat KCN wist of kon weten dat deze domeinnaam niet op haar eigen naam was geregistreerd.


De website achter de domeinnaam beautifulbudel.nl is gebouwd door gedaagde. KCN claimt het auteursrecht op deze website. Alleen op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst in de zin van artikel 10 Auteurswet (Aw) kan auteursrecht rusten. Een (handels)naam is geen werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het niet uitgesloten dat de vormgeving van een webpagina als een werk in de van artikel 10 Aw aangemerkt kan worden, terwijl broncodes eveneens een werk in de zin van de Auteurswet kunnen opleveren, maar zonder een nadere onderbouwing welke elementen maken dat van een werk in de zin van de Auteurswet sprake is, kan de voorzieningenrechter de getoonde pagina’s van de website www.beautifulbudel.nl niet als een auteursrechtelijk beschermd werk aanmerken.


Op de website waarop in voorgaande jaren het internationaal Keverweekend van KCN werd aangekondigd, wordt nu promotie gemaakt voor het Keverweekend van de stichting dat in september in Budel moet gaan plaatsvinden. Dat kan verwarrend zijn voor de belangstellenden voor het internationaal Keverweekend van KCN die verwachten dat zij op deze website informatie daarover vinden. De bezoeker van de huidige website krijgt echter meteen een paginavullend pop-up-venster op het scherm te zien met een persbericht van de stichting. In dat persbericht staat onder meer: ‘De stichting Beautiful Budel heeft niets te maken met het Internationaal Kever Weekend (IKW) of de Kever Club Nederland (KCN). Mocht je meer informatie hierover willen, ga dan naar www.ikwwanroij.nl en/of www.keverclub.nl.’ De betreffende links brengen de bezoeker met een muisklik naar de nieuwe website van het internationaal Keverweekend van KCN dat in Wanroij gaat plaatsvinden en naar de homepage van de eigen website van KCN, op welke pagina haar internationaal Keverweekend eveneens wordt aangekondigd. Als dit pop-up-venster wordt weggeklikt, komt de bezoeker op de homepage van de website van gedaagde. Daar staat nogmaals een link naar de nieuwe website van het evenement van KCN in Wanroij. De voorzieningenrechter is van oordeel dat onder deze omstandigheden het gevaar voor verwarring bij de fans van het evenement van KCN voldoende is weggenomen.


Categorieën: Auteursrecht, Domeinnamenrecht, Hyperlinks, nocategory

Tags: , , , , ,