Voorzieningenrechter Breda 25 oktober 2011 (Intercombi), LJN BU2042 (ECLI:NL:RBBRE:2011:BU2042)Voorzieningenrechter Breda 25 oktober 2011 (Intercombi), ECLI:NL:RBBRE:2011:BU2042, LJN BU2042

Gedaagde heeft op 8 juni 2010 de domeinnaam www.intercombikaatsheuvel.nl op zijn naam geregistreerd, waaraan een website is gekoppeld. Sinds enige tijd is de beginpagina van deze website op zwart gezet. Via Google kan toegang worden verkregen tot de navolgende deelpagina’s van de website: “Waarschuwing, lees dit goed”, “Mijn (persoonlijke) verhaal”, “Andere gevallen”, “Kunt u ons helpen?” en “Foto’s”. Afdrukken van genoemde pagina’s zijn als bijlage aan dit vonnis gehecht. De strekking hiervan is dat de mensen achter ’t Vloerenhuys en thans eiseres structureel beneden de standaard kwaliteit werk(t)en en dat publiek hiervoor gewaarschuwd moet worden.


Terecht stelt Intercombi dat de site van gedaagde niet te vergelijken is met een internetforum voor ontevreden klanten. Op een internetforum zakt een posting al snel naar beneden, en verliest deze de aandacht, terwijl de site van gedaagde een permanent karakter draagt. Onweersproken is gesteld dat de website www.intercomibkaatsheuvel.nl prominent opduikt als men googelt op de naam van eiseres. Gelet op de inhoud van de site en het ontbreken van enig algemeen belang was en is de site www.intercombikaatsheuvel.nl evident gericht op het stelselmatig in een kwaad daglicht stellen van Intercombi en de mensen achter Intercombi, terwijl een deugdelijke grondslag daarvoor ontbreekt. Voldoende aannemelijk is dat Intercombi hierdoor wordt geschaad in haar belang. De conclusie luidt dat de site onrechtmatig handelen van gedaagde oplevert en het beroep door gedaagde op vrijheid van meningsuiting faalt. Een verbod om de website www.intercombikaatsheuvel.nl te gebruiken voor deze en soortgelijke uitingen is op zijn plaats en dus toewijsbaar. De vordering tot overdracht van de website is reeds uit hoofde van passende schadevergoeding in natura op zijn plaats en zal eveneens worden toegewezen.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Klaagsites, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting, Zoekmachine

Tags: , , , , , , , , , ,