Voorzieningenrechter Breda 8 februari 2011 (Dahabshill), LJN BP3480 (ECLI:NL:RBBRE:2011:BP3480)Voorzieningenrechter Breda 8 februari 2011 (Dahabshill), ECLI:NL:RBBRE:2011:BP3480, LJN BP3480

Artikel 2 Rv bepaalt dat in zaken die bij dagvaarding moeten worden ingeleid de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft, indien de gedaagde in Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft. Dit is tevens de hoofdregel in het stelsel van de EEX-verordening (artikel 2 EEX), op welke verordening gedaagde zich ondermeer beroept. Gedaagde woont in Nederland, zodat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft.


Kern van deze kortgeding procedure is de vraag of gedaagde als schrijver van de door Dahabshill overgelegde artikelen, dan wel als uitgever, eigenaar of anderszins verantwoordelijke van de websites waarop de artikelen zijn gepubliceerd, onrechtmatig jegens Dahabshill handelt.


Gedaagde ontkent dat hij dit artikel geschreven heeft. Voor deze site zou hij niet verantwoordelijk zijn. Dahabshill heeft niet aannemelijk gemaakt dat gedaagde de auteur is van het artikel. De hoedanigheid van technisch beheerder is niet genoegzaam opgehelderd door Dahabshill om daaruit verantwoordelijkheid af te leiden voor de publicatie. Gedaagde stelt dat het niet die inhoud heeft en voor nadere bewijsvoering leent dit kort geding zich niet. Daarnaast geldt dat het artikel verwijst naar bronnen: “Local Somalia media’. Dahabshill heeft niet gesteld dat deze bron niet bestaat. De voorzieningenrechter oordeelt onvoldoende basis aanwezig voor toewijzing van het gevorderde ten aanzien van deze publicatie.


Categorieën: Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , , , , ,