Voorzieningenrechter Dordrecht 14 augustus 2008 (Bandenservice), LJN BE0060 . (ECLI:NL:RBDOR:2008:BE0060)Voorzieningenrechter Dordrecht 14 augustus 2008 (Bandenservice), ECLI:NL:RBDOR:2008:BE0060, LJN
BE0060
.

De gedaagde en de eiser waren vennoten vanaf 2002 tot 2005 in de vennootschap onder firma (Vof) “[gedaagde] Bandenservice”. Het bedrijf was in 2000 opgericht door de gedaagde als eenmanszaak. In 2005 is de gedaagde uitgetreden uit de Vof en heeft zijn aandeel overgedragen aan de eiser tegen een vergoeding van € 240.000,- met als bewijs een akte waarin ook een concurrentieverbod opgenomen is voor de gedaagde voor een periode van een jaar in een straal van 20 kilometer rond Numansdorp.

In 2005 heeft de eiser het bedrijfsnaam veranderd in “[eiser] Bandenservice”. Gedaagde heeft in 2008 een bedrijf opgericht met de naam “[gedaagde] Bandenservice“.


[eiser] vordert voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en op alle dagen en uren:
De gedaagde werd bevolen om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis de in de dagvaarding beschreven intellectuele eigendomsrechten van de eiser en het gebruik van de logo te staken en gestaakt te houden. Ook werd de gedaagde bevolen om binnen 24 uur na betekening van het vonnis aan de advocaat van [eiser] af te geven een volledige schriftelijke opgave van alle (rechts) personen, instanties en organisaties welke [gedaagde] heeft benaderd en aan welke [gedaagde] gewraakte mededelingen over [eiser] en/of diens onderneming als beschreven in het lichaam van deze dagvaarding heeft gedaan, met volledige adresgegevens van deze derden en de daarop door [gedaagde] ontvangen reacties, waaronder doch niet uitsluitend begrepen opdrachten en orderbevestigingen. Ook moet de gedaagde een rectificatiebrief verzenden.


Categorieën: Handelsnaamrecht, Merkenrecht, nocategory

Tags: ,