Voorzieningenrechter Dordrecht 15 februari 2007 (cache zoekmachine), LJN AZ8818, met commentaar door Edward Brüheim en noot door Maarten Bom. (ECLI:NL:RBDOR:2007:AZ8818)
Voorzieningenrechter Dordrecht 15 februari 2007 (cache zoekmachine), LJN AZ8818, met commentaar door Edward Brüheim en noot door Maarten Bom. (ECLI:NL:RBDOR:2007:AZ8818)

Naar aanleiding van een geschil over betaling, heeft gedaagde bewust grievende uitlatingen over eiser op haar website geplaatst. Nadat betaling van eiser uiteindelijk op rekening van gedaagde is bijgeschreven, heeft gedaagde betreffende uitlatingen direct van haar website verwijderd. Echter op internetzoekmachine Google bevonden zich reeds caches met daarin een deel van de uitlatingen en een link naar de website van gedaagde. Gedaagde heeft alles aan gedaan om deze te verwijderen. Ten tijde van mondelinge behandeling kort geding bestaat op Google nog slechts één cache met gewraakte tekst en aantal dode links. Aannemelijk komt voor dat gedaagde niet zelf deze laatste vermelding in de cache van Google kan verwijderen. Wel mag verlangd worden dat zij zich (alsnog) tot het uiterste zal inspannen om ook die vermelding verwijderd te krijgen.


Categorieën: nocategory