Voorzieningenrechter Dordrecht 17 november 2010 (PompenGids), LJN BO4259 (ECLI:NL:RBDOR:2010:BO4259)Voorzieningenrechter Dordrecht 17 november 2010 (PompenGids), ECLI:NL:RBDOR:2010:BO4259, LJN BO4259


Gedaagde exploiteert website PompenGids.net, die bedrijven de mogelijkheid biedt om zich gratis te registreren en daarbij aan te vinken welk merk pomp zij verhandelen c.q. aan welk merk pomp zij (reparatie/service)werkzaamheden verrichten. Rechtsvraag: wat mag van gedaagde verwacht worden ter zake het bestrijden van onjuiste informatie die door derden op zijn website wordt geplaatst.


Dat gedaagde instaat voor de juistheid van de informatie in het register op zijn website www.PompenGids.net blijkt voorshands niet. Vast staat dat de geregistreerde bedrijven zelf de informatie op de website aanleveren en dat gedaagde deze niet op juistheid controleert.


Van onrechtmatig handelen door gedaagde is pas sprake als hij daadwerkelijk weet of redelijkerwijs moet weten dat de informatie in het register onwettig is en hij dan niet prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.


De enkele kennisgeving over de aanwezigheid van onrechtmatige informatie is niet voldoende voor de conclusie dat gedaagde wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat de informatie een onrechtmatig karakter heeft. Gedaagde hoefde dan ook niet direct na de kennisgeving over te gaan tot het verwijderen van de betreffende informatie of het blokkeren van de toegang daartoe.
De vereiste zorgvuldigheid gebood gedaagde wel om na de kennisgeving passende wijze handelend op te treden. Vast staat dat gedaagde handelend heeft opgetreden met zijn oproep op de website om onjuistheden kenbaar te maken en dat misbruik niet is toegestaan. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit optreden, in de gegeven omstandigheden, onvoldoende was. De kennisgeving had betrekking op 23 beheerders. Gelet op dit relatief kleine aantal en de relatief beperkte doelgroep waarop zijn website betrekking heeft, lag het op de weg van gedaagde de betreffende beheerders om nadere informatie te vragen. Dat is inmiddels via email gebeurd.


Categorie├źn: nocategory, Notice-and-take-down, Positie tussenpersonen

Tags: , , , , , ,