Voorzieningenrechter Dordrecht 2 oktober 2008 (Comtech), LJN BF5177. (ECLI:NL:RBDOR:2008:BF5177)
Voorzieningenrechter Dordrecht 2 oktober 2008 (Comtech), LJN BF5177. (ECLI:NL:RBDOR:2008:BF5177)

Eisers vorderen een verbod op gebruik van handelsnaam en een gebod tot overdracht om iet van drie domeinnamen (met doorlinking naar website eisershangende deze overdracht) op grond van inbreuk op har handelsnaamrechten. Veroordeling in de proceskosten wordt gevorderd op grond van artikel 1019 h Rv. Gedaagdenvoeren verweer. Nu gedaagden de handelsnaam na sommatie plus dagvaarding door eisers hebben veranderd, is hiermee het door eisers gestelde spoedeisend belang en verwarringsgevaar gegeven. Vordering van eiser sub 2 wordt afgewezen bij gebrek aan het stellen van gronden daartoe. Ter terechtzitting zijn partijen een en ander overeengekomen, zoals in dictum is opgenomen voor de tenuitvoerlegging. De vordering wordt voor het overige niet door eisers gehandhaafd. Slechts de proceskosten dienen te worden beoordeeld. Deze worden op grond van art. 1019h Rv en conform de lijst ‘Indicatietarieven in IE-zaken’tot een hoogte van €4.000,- redelijk en evenredig geacht en toegewezen.


Categorieën: Domeinnamenrecht, nocategory