Voorzieningenrechter Dordrecht 29 oktober 2009 (Bellevue), LJN BK1517 (ECLI:NL:RBDOR:2009:BK1517)
Voorzieningenrechter Dordrecht 29 oktober 2009 (Bellevue), LJN BK1517 (ECLI:NL:RBDOR:2009:BK1517)

Merkrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder. Proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv. Na faillissement heeft curator t.b.v. failliet het merk ‘Bellevue Dordrecht’ geregistreerd. Aannemelijk is dat het recht op dit merk is vervallen, omdat het zonder geldige reden gedurende een onafgebroken tijdvak van 5 jaar niet is gebruikt. De gestelde inbreuk op de zich nog in de faillissementsboedel bevindende handelsnamen niet aangenomen omdat niet aannemelijk is dat de onderneming van de gefailleerde vennootschap weer wordt opgestart. Het beroep op oneerlijke mededinging faalt daarom eveneens. De omstandigheid dat het merk of de handelsnamen niet ten voordele van de boedel aan een derde kunnen worden overgedragen kan onder de gegeven omstandigheden gedaagden niet worden toegerekend.


Categorie├źn: nocategory