Voorzieningenrechter Haarlem 14 mei 2008 (A-Group), LJN BD1446, met commentaar door Lex Bruinhof, en besprekingdoor Jens van den Brink. (ECLI:NL:RBHAA:2008:BD1446)
Voorzieningenrechter Haarlem 14 mei 2008 (A-Group), LJN BD1446, met commentaar door Lex Bruinhof, en besprekingdoor Jens van den Brink. (ECLI:NL:RBHAA:2008:BD1446)

Onrechtmatige publicatie. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de op een website gedane uitlatingen bij het ontbreken van feitelijke onderbouwing als onrechtmatig moeten worden beoordeeld voor zover zij de strekking hebben de Belastingdienst of een met name genoemde ambtenaar te betichten van racisme, corruptie, machtsmisbruik en discriminatie, nu de uitlatingen daarvoor geen feitelijke onderbouwing hebben gegeven. Voor zover de uitlatingen betrekking hebben op de hoogte van een belastingaanslag of de getroffen invorderingsmaatregelen gaat het recht op vrijheid van meningsuiting voor. Het gaat in een parlementaire democratie als de Nederlandse niet aan te verbieden dat volksvertegenwoordigers worden benaderd.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)