Voorzieningenrechter Haarlem 16 december 2005 (executiegeschil Pretium), LJN AU8231. (ECLI:NL:RBHAA:2005:AU8231)
Voorzieningenrechter Haarlem 16 december 2005 (executiegeschil Pretium), LJN AU8231. (ECLI:NL:RBHAA:2005:AU8231)

Voorzieningenrechter oordeelt dat Pretium heeft voldaan aan eerder vonnis waarbij zij werd veroordeeld tot plaatsing van paginagrote rectificaties in drie dagbladen en op haar website. Voorts acht voorzieningenrechter de thans door Pretium gebruikte advertentietekst niet onrechtmatig.


Categorieën: nocategory