Voorzieningenrechter Haarlem 16 december 2008 (lamp), LJN BG7284. (ECLI:NL:RBHAA:2008:BG7284)
Voorzieningenrechter Haarlem 16 december 2008 (lamp), LJN BG7284. (ECLI:NL:RBHAA:2008:BG7284)

Kort geding. Inbreuk op het auteursrecht op de lamp van eisers. De totaalindrukken van de lamp van eisers en de lamp van gedaagden verschillen te weinig (of zelfs niet) voor het oordeel dat de lamp van gedaagden als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Gelet op de identieke overeenstemming tussen de lamp van eisers en de lamp van gedaagden acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat van ontlening sprake is. Het is zeer wel aannemelijk dat gedaagden, die zich in hun presentatie beroepen op een jarenlange ervaring op het gebied van interieurdesign en naar eigen zeggen verschillende designbeurzen in Europa hebben bezocht, met de lamp van eisers bekend zijn geweest. Het enkele ter verkoop aanbieden van de lamp van gedaagden op hun website en het daartoe publiceren van foto’s van de lamp kwalificeert reeds als openbaarmaking in de zin van de Auteurswet


Categorieën: Auteursrecht, nocategory