Voorzieningenrechter Haarlem 25 september 2012 (Drinkwatertap), LJN BX9159 (ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9159)Voorzieningenrechter Haarlem 25 september 2012 (Drinkwatertap), ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9159, LJN BX9159

Conflict tussen eiser PWN en gedaagde Globaltap over rechten met betrekking tot watertap. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voorshands voldoende aannemelijk dat het GTMU-model van Globaltap in de EU thans bescherming geniet als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel in de zin van artikel 11 GModVo. Ingevolge dat artikel wordt een model als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel beschermd gedurende drie jaar vanaf de datum dat het voor het eerst binnen de EU voor het publiek beschikbaar is gesteld, doordat het is gepubliceerd, ten toon gesteld, in de handel gebracht, of anderszins openbaar is gemaakt, en wel op zodanige wijze dat deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de EU werkzaam zijn. Globaltap heeft onbetwist aangevoerd dat zij het GTMU-model vanaf oktober 2011 heeft openbaar gemaakt via haar website en via andere media zoals Flickr en Facebook. Daarnaast heeft Globaltap onbetwist aangevoerd dat sprake is van een relatief kleine markt voor openbare drinkwatertaps. Gelet daarop is het naar het oordeel van de voorzieningenrechter aannemelijk dat die websites ook regelmatig door concurrenten en (potentiële) afnemers in de EU worden bezocht. In dit verband is illustratief dat PWN, op zoek naar een leverancier, ook via internet bij Globaltap terecht is gekomen. Aldus is eveneens aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel komt dat het GTMU-model door Globaltap via internet beschikbaar is gesteld aan het Europese publiek, en dat er dus sprake is van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht op het GTMU-model.


Categorie├źn: Foto's, Modellenrecht, nocategory, Openbaar, Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , ,