Voorzieningenrechter Haarlem 26 mei 2004 (Damiate), LJN AP0395. (ECLI:NL:RBHAA:2004:AP0395)
Voorzieningenrechter Haarlem 26 mei 2004 (Damiate), LJN AP0395. (ECLI:NL:RBHAA:2004:AP0395)

Publicatie op website. Gezien de onrechtmatigheid hiervan qua aard en omvang, de vrees voor herhaling, de voldoende bepaaldheid van het gevorderde verbod voor de toekomst en de effectiviteit van de rechtsbescherming van eiseres, wordt de vordering met betrekking tot een verbod voor de toekomst toegewezen. Gevorderde verbod op het gastenboek op de website niet toegewezen. Omdat gedaagde de website faciliteert wordt hij geboden, op straffe van verbeurte van een dwangsom, enige onrechtmatige mededeling van derden omtrent (het bestuur van) eiseres te verwijderen en verwijderd te houden en wel binnen veertien dagen na een schriftelijk bericht hieromtrent van eiseres.


Categorie├źn: Klaagsites, nocategory