Voorzieningenrechter Haarlem 28 juli 2011 (deurwaarderskortgeding), LJN BR4466 (ECLI:NL:RBHAA:2011:BR4466)Voorzieningenrechter Haarlem 28 juli 2011 (deurwaarderskortgeding), ECLI:NL:RBHAA:2011:BR4466, LJN BR4466

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de deurwaarder beslag mag leggen op de genoemde bescheiden wanneer deze in digitale vorm worden aangetroffen, nu uit de Memorie van Toelichting bij artikel 843a Rv blijkt dat onder bescheiden tevens op een gegevensdrager aangebrachte gegevens wordt verstaan.


Het proces-verbaal van beslaglegging mag geen informatie over de inhoud van de in beslag genomen bescheiden bevatten. De voorzieningenrechter is van oordeel dat verzoekers er wel recht op en belang bij hebben om te weten of het beslag doel heeft getroffen. Dit brengt met zich dat in het proces-verbaal van bewijsbeslag mag worden vermeld, gespecificeerd naar elk van de genoemde beslagobjecten, of het beslag doel heeft getroffen.


Het is de deurwaarder niet toegestaan overleg te voeren met verzoekers over de wijze waarop hij beslag dient te leggen. Het is aan de deurwaarder om zelf te bepalen hoe hij met behulp van zoektermen, of een combinatie daarvan, de genoemde bescheiden vaststelt, waarbij het niet de bedoeling is dat hij daarbij verzoekers betrekt omdat dit al snel, onbedoeld, tot overdracht van de inhoud van de forensische kopie kan leiden.


Categorie├źn: Burgerlijk procesrecht, nocategory

Tags: , , , , , ,