Voorzieningenrechter Haarlem 29 april 2009 (executie Trendylaarzen), LJN BI2823 (ECLI:NL:RBHAA:2009:BI2823)
Voorzieningenrechter Haarlem 29 april 2009 (executie Trendylaarzen), LJN BI2823 (ECLI:NL:RBHAA:2009:BI2823)

Executiegeschil. Amsterdamse Voorzieningenrechter heeft op 12 maart 2009 vonnis gewezen (LJN: BH7529) in een zaak tussen 2dehands.nl en een webwinkel. De webwinkel maakt op grond van dat vonnis aanspraak op dwangsommen en heeft daartoe executoriaal beslag gelegd op domeinnamen. 2dehands.nl vordert (o.a.) staking c.q. schorsing van de executie en opheffing van het beslag. Voorzieningenrechter stelt dat 2dehands.nl volstrekt onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt er sprake is van een noodtoestand aan de zijde van 2dehands.nl en sluit zich aan bij de Amsterdamse voorzieningenrechter: "Bedacht moet worden dat de veroordeling in het vonnis van 12 maart 2009 mede gestoeld is op de overweging dat het hier gaat om een geval “waarbij zonder enig bewijs voor oplichting sprake is van een hetze tegen een bedrijf”. Dwangsommen deels verbeurd en deels mogelijk verbeurd. Voorwaardelijke opheffing van het beslag indien 2dehands.nl de zonder meer verbeurde dwangsommen betaalt en zekerheid stelt voor het restant.


Categorieën: nocategory