Voorzieningenrechter Haarlem 29 november 2005 (aviation technics), LJN AU7042. (ECLI:NL:RBHAA:2005:AU7042)
Voorzieningenrechter Haarlem 29 november 2005 (aviation technics), LJN AU7042. (ECLI:NL:RBHAA:2005:AU7042)

Zuiver beschrijvende elementen in een naam mogen niet door middel van handelsnamen gemonopoliseerd worden. Onvoldoende aannemelijk is dat de aanduiding ‘aviation technics’ voor vliegtuigonderhoudsbedrijven is ingeburgerd als gebruikelijke aanduiding die geen onderscheidend vermogen meer bezit voor het in aanmerking komend publiek. Het gebruik van de Engelse taal in de luchtvaartbranche brengt nog niet met zich dat de woorden ‘aviation technics’ als aanduiding van de soort activiteiten die een onderneming uitvoert tot een algemeen gangbare woordcombinatie is geworden.


Categorieën: nocategory