Voorzieningenrechter Haarlem, 7 juli 2010 (Fotografie [xxx]/Ringfoto), LJN BN0985. (ECLI:NL:RBHAA:2010:BN0985)Voorzieningenrechter Haarlem, 7 juli 2010 (Fotografie [xxx]/Ringfoto), ECLI:NL:RBHAA:2010:BN0985, LJN BN0985.

Eiser vordert vergoeding van schade die hij heeft geleden doordat gedaagde zonder zijn toestemming een door eiser gemaakt portret openbaar heeft gemaakt op haar eigen website. Gedaagde voert aan dat de foto niet meer is dan een pasfoto, die niet voor bescherming op grond van de Auteurswet in aanmerking komt. De kantonrechter is van oordeel dat de door eiser gemaakte foto kan worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van de Auteurswet, omdat het gaat om een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De vordering wordt (gedeeltelijk) toegewezen. Bij de begroting van de schade gaat de kantonrechter uit van de licentievergoeding die eiser zou hebben bedongen bij voorafgaande toestemming. Voorts wordt rekening gehouden met de beperkte periode dat de foto op de website van gedaagde heeft gestaan. ||


Categorie├źn: Auteursrecht, Foto's, nocategory, Portretrecht

Tags: ,