Voorzieningenrechter Leeuwarden 24 augustus 2011 (Scheidingsplanner), LJN BR5864 (ECLI:NL:RBLEE:2011:BR5864)Voorzieningenrechter Leeuwarden 24 augustus 2011 (Scheidingsplanner), ECLI:NL:RBLEE:2011:BR5864, LJN BR5864


Conflict tussen eiser De Scheidingsplanner en gedaagde Scheidingskantoor X. Geen rechtsregel verplicht De Scheidingsplanner om, alvorens een gerechtelijke procedure te entameren, eerst een klachtprocedure te volgen bij een commercieel bedrijf (in dit geval Google). Voldoende aannemelijk is dat Scheidingskantoor X, ten aanzien van de zoekwoorden ‘De scheidingsplanner’, ‘Scheidingsplanner’ en ‘scheidingsplanner’ gebruik maakt, dan wel heeft gemaakt van de betaalde zoekmachine-advertentiedienst AdWords.


Scheidingskantoor X adverteert dan wel heeft geadverteerd zonder toestemming van De Scheidingsplanner met een trefwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk van De Scheidingsplanner. Dit gebruik levert verwarring op.


Door Scheidingskantoor X is nog aangevoerd dat het aanschrijven van Google zinloos zou zijn, maar de voorzieningenrechter is van oordeel dat De Scheidingsplanner voldoende belang heeft bij deze vordering. Immers, zoals De Scheidingsplanner ter zitting terecht heeft betoogd, dient Scheidingskantoor X zich in te spannen om de merkinbreuk ongedaan te maken. Door Google aan te schrijven met het verzoek de zoekbestanden op te schonen, voldoet Scheidingskantoor X aan deze inspanningsverplichting.


Categorie├źn: Merkenrecht, Metatags-keywords-AdWords, nocategory

Tags: , , , , ,