Voorzieningenrechter Maastricht 21 april 2010 (stopkinderhex), LJN BM1980 (ECLI:NL:RBMAA:2010:BM1980)Voorzieningenrechter Maastricht 21 april 2010 (stopkinderhex), ECLI:NL:RBMAA:2010:BM1980, LJN
**BM1980**

Voor de vraag of gedaagde een onrechtmatige daad jegens eiseres heeft gepleegd, is het van belang om te weten of deze internetpagina – geheel of gedeeltelijk – door gedaagde wordt beheerd. In ieder geval volgt uit de door eiseres gestelde omstandigheden waarop zij haar vermoeden baseert niet dat gedaagde betrokken is bij de site “stopkinderhex.org”en zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige daad jegens eiseres. Dat deze site er precies hetzelfde uitziet als de (reeds gesloten) webpagina “stopkinderhex.com” is op zichzelf niet voldoende om gedaagde hiervoor verantwoordelijk te houden. Daarbij komt dat gedaagde – zonder dat dit door zijn wederpartij is betwist – ter zitting heeft toegelicht dat de webpagina “stopkinderhex.com” door vier moderators, waaronder hijzelf, werd beheerd, zodat ook op grond hiervan niet zonder meer kan worden aangenomen dat de complete inhoud van de internetpagina “stopkinderhex.com” slechts door gedaagde had kunnen worden ondergebracht onder “stopkinderhex.org”. De door eiseres ter zitting overgelegde print d.d. 7 april 2010 waaruit blijkt dat de internetpagina “stopkinderhex.com” (suspended) is vervangen door “stopkinderhex.org” (active) geeft evenmin informatie over de beheerder(s) van laatstgenoemde website. Zonder nadere bewijsvoering waarvoor in het bestek van dit kort geding geen plaats is, kan niet worden vastgesteld dat gedaagde zich jegens eiseres schuldig maakt aan een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW. Dit deel van de vordering dient te worden afgewezen.


Afgewezen worden ook alle overige vorderingen, om gedaagde te veroordelen:


· om alle internetpagina’s en webadressen waarop onrechtmatige uitingen jegens eiseres zijn gedaan en waarbij hij is betrokken, te verwijderen: onvoldoende specifiek;


· om zich te onthouden van het opzetten van of betrokken te zijn bij websites, weblogs of forums waarop onrechtmatige uitingen jegens eiseres worden gedaan: belang ontbreekt


· om een groot aantal (175) domeinnaamhouders en webdiensten per aangetekende brief aan te schrijven met het verzoek tot het verwijderen en verwijderd houden van alle zoekresultaten waarin melding wordt gemaakt van de publicaties (en spin-off van de publicaties) van gedaagde: verplichting voert veel te ver, en belang ontbreekt


· om op diverse internetpagina’s een rectificatie te plaatsen: onmogelijk voor gedaagde


· tot een rectificatie in een landelijke krant: belang ontbreekt


· om eiseres in kennis te stellen de volledige voornamen, geslachtsnaam, GBA-adres, geboortedatum en geboorteplaats van de personen die reacties dan wel commentaren hebben geplaatst op zijn website(s): toelichting ontbreekt en privacybelang derden weegt zwaarder.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Pedohunting, Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , ,