Voorzieningenrechter Middelburg 22 april 2009 (kunststofvloersysteem), LJN BJ2415 (ECLI:NL:RBMID:2009:BJ2415)
Voorzieningenrechter Middelburg 22 april 2009 (kunststofvloersysteem), LJN BJ2415 (ECLI:NL:RBMID:2009:BJ2415)

Eiseres verkoopt en monteert kunststofvloersystemen. Zij heeft een woordmerk in 1996 ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau. Ook heeft zij die naam als handelsnaam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Gedaagden, die ook kunststofvloeren verkopen, hebben de domeinnaam dat lijkt op de domeinnaam van eiseres laten registreren, welke als link wordt gebruikt naar hun eigen website. Eisers vorderen primair gedaagden hoofdelijk te gebieden de domeinnaam aan eisers over te dragen en al hetgeen te doen wat daartoe nodig is op straffe van een dwangsom. Voorts vorderen eiseres gedaagden te gebieden ieder gebruik van het woord zoals in de handelsnaam van eisers als handelsnaam en domeinnaam voor het aanprijzen en in de handel brengen van vloeren en vloersystemen te staken en gestaakt te houden Op straffe van een dwangsom en een termijn van zes maanden te bepalen waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt.


Categorie├źn: nocategory