Voorzieningenrechter Overijssel 6 juni 2013 (pedofielennetwerknoordholland.nl), LJN CA2280 (ECLI:NL:RBOVE:2013:CA2280)Voorzieningenrechter Overijssel 6 juni 2013 (pedofielennetwerknoordholland.nl), ECLI:NL:RBOVE:2013:CA2280, LJN CA2280

De rechter verbiedt het plaatsen van de naam van eiser op de website www.pedofielennetwerknoordholland.nl, alsmede de link c.q. de verwijzing naar de uitzending van SBS6 van ‘Undercover Nederland’ of andere soortgelijke berichten. Voor zover dergelijke of vergelijkbare berichten nog op de website staan, moet gedaagde deze binnen één dag na betekening van het vonnis verwijderen en verwijderd houden op straffe van het verbeuren van een dwangsom. Ook verbiedt de rechter het gedaagde zowel mondeling als schriftelijk, waaronder op internet, op eigen websites, Hyves, Facebook, weblogs, Twitter, LinkedIn, danwel op deze websites van anderen onder eigen naam of onder en pseudoniem of uit hoofde van een functie, eiser neer te zetten als kindermisbruiker, pedofiel, en/of hem in verband te brengen met pedofiele praktijken of kinderporno en/of om video’s op internet te plaatsen die een dergelijke strekking hebben.


Categorieën: Kinderporno, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , , ,