Voorzieningenrechter Rb. Alkmaar 17 juni 2004 (Chrysler Voyager SE), LJN AP1849 (ECLI:NL:RBALK:2004:AP1849)
Voorzieningenrechter Rb. Alkmaar 17 juni 2004 (Chrysler Voyager SE), LJN AP1849 (ECLI:NL:RBALK:2004:AP1849)

[Eiser in conventie in kort geding/verweerder in (voorwaardelijke) reconventie in kort geding] vordert in conventie, kort gezegd, veroordeling van Middelbeek (1) tot betaling van 5.000,- euro (2) teruglevering van de Chrysler Voyager SE, dan wel de waarde daarvan, volgens [Eiser in conventie in kort geding/verweerder in (voorwaardelijke) reconventie in kort geding] 2.575,- euro, aan hem te voldoen, verder 3) veroordeling om de auto in ontvangst te nemen, (4) en om te betalen 364,- euro terzake van buitengerechtelijke kosten, alles met (5) veroordeling van Middelbeek in de kosten van het geding. In (voorwaardelijke) reconventie vordert Middelbeek betaling van 1.350,- euro,uit hoofde van een gebruiksvergoeding. Middelbeek stelt zich op het standpunt dat [Eiser in conventie in kort geding/verweerder in (voorwaardelijke) reconventie in kort geding] ruim drie maanden met de auto gereden heeft en daarom aan haar een gebruiksver-goeding dient te betalen.


Categorie├źn: Internet als ondersteunende informatiebron, nocategory