Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 16 februari 2015 (Deluxebox), ECLI:NL:RBAMS:2015:882

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 16 februari 2015 (Deluxebox), ECLI:NL:RBAMS:2015:882

Kan de Deluxebox aangemerkt worden als een werk in de zin van de Auteurswet? Hiervoor is niet per se vereist dat sprake is van een tastbaar stoffelijk object. Ook een onlichamelijke schepping kan als een werk worden aangemerkt, mits die schepping waarneembaar is. Dit gaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet zo ver dat ook de werkwijze, het concept en de marketingstrategie met betrekking tot De Deluxebox onder het werkbegrip en derhalve onder de bescherming van de Auteurswet vallen. Alleen aan de hand van de vormgeving en het uiterlijk van De Deluxebox dient te worden beoordeeld of De Deluxebox mogelijk als een werk in de zin van de Auteurswet kan worden aangemerkt. Dat De Deluxebox alleen digitaal en niet fysiek bestaat, is hierbij niet van belang. Ook een werk dat alleen digitaal (op het internet) waarneembaar is, kan een werk zijn in de zin van de Auteurswet, mits sprake is van materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het moet gaan om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan. Op grond hiervan is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat alleen de afbeelding van De Deluxebox zoals waarneembaar op www.deluxebox.com onder het werkbegrip valt.

Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagden het product/concept van eisers niet slaafs hebben nagebootst, waarbij als uitgangspunt geldt dat de werkwijze of het idee van eisers op zich niet op grond van artikel 6:162 BW wordt beschermd. De gelijkenissen die eisers signaleren zijn in hoge mate technisch en/of functioneel noodzakelijk bij het aanbieden van “virtuele cadeaudozen” met daarin waardecheques en/of kortingsvouchers. Indien gedaagden genoodzaakt zouden zijn de gesignaleerde gelijkenissen aan te passen, zou dit afdoen aan de bruikbaarheid en deugdelijkheid van hun product. Waar gedaagden afstand konden nemen van De Deluxebox, hebben zij dit ook gedaan.

Categorieën: Auteursrecht

Tags: , ,