Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 26 april 2016 (PropertyNL vs. RealNext), ECLI:NL:RBAMS:2016:2603

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 26 april 2016 (PropertyNL vs. RealNext), ECLI:NL:RBAMS:2016:2603

Ter zitting is gebleken dat het ‘schaduwplatform’ van RealNext een stuk ingewikkelder ligt dan PropertyNL het in de dagvaarding deed voorkomen. Gebleken is dat de RealNext Database in 2014 met medeweten en instemming van PropertyNL op de website van RealNext is geplaatst. Dat gebeurde in het kader van het verhogen van de vindbaarheid van het gemeenschappelijk aanbod. Door middel van opvragingen via een API-code (Application Programming Interface) onttrekt de website van RealNext aldus gegevens aan de RealNext Database. Vanaf mei 2015 heeft RealNext haar website vernieuwd, wederom in het kader van het verhogen van de vindbaarheid van de RealNext Database. Zij heeft aan de hand van e-mails daarover uit die tijd aannemelijk gemaakt dat ook dit gebeurde met medeweten en zelfs met hulp van PropertyNL.

Volgens RealNext gaat het ook na deze vernieuwing alleen om onttrekkingen via een API-code. Van een schaduwplatform is volgens haar geen sprake. PropertyNL heeft erkend dat het plaatsen van de RealNext Database op de site van RealNext en het daarmee onttrekken van gegevens via een API-code met haar medeweten en instemming is gebeurd. Volgens haar gaat het echter niet meer om een link naar de gezamenlijke zoekmachine, maar is sprake van een parallelle zoekmachine. Dat zou onder meer moeten blijken uit de screenshot van de website van RealNext. De zoekfunctie bovenin functioneert via een API-code en is toegestaan. Voor de aanbodgegevens daaronder ligt dat anders. Daar is geen sprake meer van doorgeleiden naar de gezamenlijke zoekmachine, maar van het tonen van het gezamenlijk aanbod op de eigen website.

Tegenover de gemotiveerde betwisting door RealNext, die met klem heeft weersproken dat gegevens anders worden onttrokken dan via de toegestane API-code, heeft PropertyNL haar standpunt onvoldoende aannemelijk kunnen maken. Een en ander zou alleen kunnen worden vastgesteld via nader onderzoek, maar daar leent dit kort geding zich niet voor.

Bij de gestelde ‘scraping’ van gegevens uit de RealNext Database is het niet anders. Nadat RealNext gemotiveerd had weersproken dat zij zich hieraan bezondigt, is de screenshot uitgebreid besproken, met name de mutaties van 11:46:15 tot en met 11:46:28, waaruit kan blijken dat vanuit het IP-adres van RealNext ( IP-adres ) toen in 15 seconden 8 listings zijn opgevraagd met een omvang van bijna 0,6 megabites. Volgens PropertyNL kan dit alleen maar doordat met behulp van software geautomatiseerd informatie wordt onttrokken. Volgens haar doet RealNext dat continu en systematisch en is zij bezig met de opgevraagde data een eigen database aan te leggen. RealNext heeft aangevoerd dat ook opvragen van gegevens zoals dat wèl is toegestaan leidt tot onttrekking van een groot aantal megabites. Zij wijst er bovendien op dat de RealNext Database veel last heeft van onttrekkingen door andere partijen. Ook hier heeft PropertyNL onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat RealNext zich schuldig maakt aan het haar verweten gedrag. Zij heeft nog gesteld dat aan de hand van de GUID (Globally Unique Identifier) zou zijn aan te tonen dat systematisch gegevens worden onttrokken. Dat onderzoek had zij echter niet gedaan en het valt ook buiten de reikwijdte van dit kort geding.

De slotsom is dat noch het schaduwplatform noch het ‘scrapen’ aannemelijk zijn geworden, zodat schending van de exclusiviteit en/of inbreuk op de databankrechten van PropertyNL niet kan worden vastgesteld.

Categorieën: Databankenrecht

Tags: , , , , , , , ,