Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 4 maart 2016 (Plasmavisie), ECLI:NL:RBAMS:2016:1320

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 4 maart 2016 (Plasmavisie), ECLI:NL:RBAMS:2016:1320

Voor de beoordeling is van belang dat Rtv Utrecht onweersproken heeft gesteld dat het bericht zich thans bevindt in het ‘digitale archief’ van Rtv Utrecht en naar aanleiding van de bij de feiten vermelde aanpassingen niet (steeds) weer ‘bovenaan de lijst’ komt. Verder is het bericht geanonimiseerd, zodat het invullen van de namen van eisers als trefwoord in zoekmachines op internet niet (direct) leidt tot (de inhoud van) het bericht. Eventuele reputatieschade blijft dan ook in die zin beperkt, zij het dat het publiek uit Barneveld en omstreken uit de omschrijving van de zaak en de personen mogelijk kan opmaken dat het om Plasmavisie c.s. gaat.

Plasmavisie c.s. heeft allereerst gesteld dat het bericht onrechtmatig is, omdat het zou berusten op leugens en suggesties. Rtv Utrecht heeft echter aangevoerd dat publicatie gerechtvaardigd was, aangezien het bericht (onder meer) was gebaseerd op een politiebericht. Op dit punt wordt de visie gedeeld van Rtv Utrecht, dat in beginsel op een bericht dat afkomstig is van een overheidsorgaan zoals de politie, mag worden afgegaan, zonder dat naar de juistheid daarvan een zelfstandig onderzoek wordt uitgevoerd. Het stond Rtv Utrecht dan ook vrij om op basis van dit politiebericht te vermelden dat betrokkenen waren aangehouden op verdenking van poging tot oplichting, valsheid in geschrifte en het doen van valse aangifte, alsook dat die conclusie was getrokken op basis van ‘recherchewerk’, nu in het bericht melding wordt gemaakt van rechercheurs die ‘met de zaak bezig waren’.

Rtv Utrecht heeft terecht aangevoerd dat het bericht zoals dat nu op de website (in het digitale archief) staat alsook het oorspronkelijke artikel (met uitzondering wellicht van de kop) voldoende steun vindt in het thans beschikbare feitenmateriaal. Weliswaar is het politiebericht inmiddels van de website verwijderd, maar in de e-mail van de politie is niet vermeld dat dit is gebeurd omdat het bericht onjuist en/of achterhaald zou zijn, maar omdat momenteel geen sprake is van een direct publicatiebelang.

Categorieën: Anonimiteit, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , , , ,