Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 5 februari 2015 (failliet bouwbedrijf), ECLI:NL:RBAMS:2015:740

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 5 februari 2015 (failliet bouwbedrijf), ECLI:NL:RBAMS:2015:740

Onrechtmatige uiting, beschuldigingen onvoldoende onderbouwd.

Eiser is naar het oordeel van de voorzieningenrechter door Avrotros lichtvaardig blootgesteld aan verdachtmakingen en aan voor hem ongewenste publiciteit omtrent zijn persoon. Het belang van eiser dat hieraan een halt wordt toegeroepen, weegt voorshands zwaarder dan het recht van Avrotros op vrijheid van meningsuiting.

De vorderingen van eiser worden daarom als volgt beoordeeld. Het is voldoende aannemelijk dat eiser een spoedeisend belang heeft bij zijn vorderingen. Zijn naam (inclusief roepnaam) en foto worden immers in de uitzending genoemd en getoond en die uitzending is via – onder meer – de website www.opgelicht.nl thans nog voor iedereen te raadplegen. Ook in het dossier over de zaak, dat op de website te raadplegen is, wordt zijn naam genoemd. Gelet op de gevolgen voor eiser van het noemen van zijn volledige naam in combinatie met zijn foto, welke gevolgen voor eiser nog jarenlang merkbaar kunnen zijn, wordt het noodzakelijk geacht dat Avrotros de naam, voornaam en roepnaam van eiser op de website www.opgelicht.nl vervangt door initialen, en dat zij het gelaat van eiser onherkenbaar maakt in de uitzending die nog te zien is via deze door Avrotros beheerde website.

Categorieën: Anonimiteit, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , ,