Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 13 mei 2016 (Shure), ECLI:NL:RBGEL:2016:2861

Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 13 mei 2016 (Shure), ECLI:NL:RBGEL:2016:2861

Shure heeft drie gronden aangevoerd voor het opzeggen van de overeenkomst. Volgens Shure heeft eiser haar contractuele verplichtingen geschonden door in strijd met artikel 4.8 van de distributieovereenkomst de producten van Shure herhaaldelijk via internetplatforms van derden, namelijk Amazon en Hitmeister, te verkopen. De voorzieningenrechter constateert dat eiser inderdaad producten van Shure via Amazon en Hitmeister heeft verkocht en dat er niet slechts sprake is geweest van het adverteren op die websites. Volgens eiser was er wat dit betreft sprake van een onduidelijk situatie, maar in de overeenkomst staat expliciet vermeld dat verkoop via internetpagina’s van derden niet is toegestaan en vast staat dat Shure eiser hier meerdere keren op heeft gewezen. Ter zitting heeft Shure toegelicht dat de reden achter het betreffende verbod gelegen is in het feit dat zij een hoog serviceniveau wil bieden en dat zij daarom alleen verkoop wil laten plaatsvinden via dealers die (ook) over een winkel beschikken, welke verklaring plausibel wordt geacht.

Gelet op het voorgaande heeft Shure naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter begrijpelijke redenen gehad om de overeenkomst met eiser niet voort te willen zetten. Op grond van de contractsvrijheid stond het Shure in beginsel ook vrij om er voor te kiezen de overeenkomst met eiser op te zeggen.

Categorieën: Verbintenissenrecht

Tags: , ,