Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 29 juli 2015 (apotheken), ECLI:NL:RBGEL:2015:4970

Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 29 juli 2015 (apotheken), ECLI:NL:RBGEL:2015:4970

Elektronisch netwerk met betrekking tot patiëntgegevensuitwisseling. Twee gevestigde apotheken laten na voorwaarden en procedure vast te stellen voor deelneming een nieuw gevestigde apotheek.

De beide apotheken handelen in strijd met de Regeling voorwaarden voor overeenkomsten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg (CI/NR-100.099 van de NZA) die blijkens de toelichting bedoeld is om ook in civielrechtelijke geschillen te kunnen worden ingeroepen en daarom, voorshands geoordeeld, onrechtmatig. Dat maakt hen eventueel aansprakelijk voor de schade die Apotheek Culemborg lijdt. Maar voor een zo ver gaande consequentie dat de beide apotheken daarom Apotheek Culemborg zonder voorwaarden toegang tot het netwerk en hun patiëntendossiers dienen te verschaffen, is geen steun in het recht.

Aangezien een waarnemingsregeling tussen Apotheek Culemborg en de beide andere apotheken ontbreekt, zou daarom toestemming van elke individuele patiënt van de beide apotheken (dat zijn er circa 16.000) nodig zijn. Niet gesteld of gebleken is dat die toestemming er thans is. Ook dat staat eraan in de weg dat de beide apotheken op dit moment verplicht zouden kunnen worden toegang tot hun patiëntendossiers aan Apotheek Culemborg te verschaffen. Dat een patiënt die zich tot Apotheek Culemborg wendt aldaar ter plaatse toestemming aan Apotheek Culemborg kan geven voor raadpleging en bewerking van zijn patiëntendossier maakt dit niet anders omdat de patiëntendossiers niet slechts per patiënt opengesteld kunnen worden.

Categorieën: Onrechtmatige daad

Tags: , , , ,