Voorzieningenrechter Rechtbank Groningen 20 april 2007 (darkraver), LJN BA3456. (ECLI:NL:RBGRO:2007:BA3456)
Voorzieningenrechter Rechtbank Groningen 20 april 2007 (darkraver), LJN BA3456. (ECLI:NL:RBGRO:2007:BA3456)

Intellectueel eigendomsrecht. Gedaagde heeft door het registreren en te koop aanbieden van de domeinnaam ‘darkraver.eu’ inbreuk gemaakt op de handelsnaam en merkrechten van dj Darkraver. Het gebruik door gedaagde van de al sinds 1994 door Darkraver gevoerde handelsnaam als domeinnaam is in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet. Hoewel de domeinnaam ouder is dan het depot van het woord- en beeldmerk van Darkraver is er toch sprake van merkinbreuk (belangenafweging).


Categorieën: nocategory