Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland 9 juli 2015 (voetbalreizen), ECLI:NL:RBNHO:2015:5805

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland 9 juli 2015 (voetbalreizen), ECLI:NL:RBNHO:2015:5805

Geschil tussen voetbalreizen.com en voetbalreizenonline.com.

Het is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek de naam Voetbalreizenonline.com niet alleen als domeinnaam, maar ook als handelsnaam zal opvatten.

De voorzieningenrechter acht van belang dat de handelsnamen van partijen in hoge mate beschrijvend zijn voor de bedrijfsactiviteit van partijen, te weten (kort gezegd) het aanbieden van via het internet te boeken voetbalreizen.

De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat de gemiddelde consument zich er van bewust zal zijn dat er verschillende aanbieders zijn die zich met sterk gelijkende domein- en/of handelsnamen presenteren, zodat er van uitgegaan kan worden dat de consument bijzonder oplettend zal zijn met welk bedrijf hij nu concreet van doen heeft. Dat wellicht niet in alle gevallen (tevens) kan worden gesproken van handelsnaamgebruik en dat veel aanbieders de extensie .nl gebruiken, doet hier naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aan af. Op deze markt van vele verschillende aanbieders met op elkaar lijkende beschrijvende domein- en/of handelsnamen, valt te verwachten dat de gemiddelde, oplettende, consument het verschil tussen de naam Voetbalreizen.com en Voetbalreizenonline.com, ondanks de overeenstemming tussen deze namen, eenvoudig zal opmerken.

Ergo: onvoldoende aannemelijk is dat bij het relevante publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten, zodat geen sprake is van inbreuk op de handelsnaamrechten van Voetbalreizen.com.

Categorie├źn: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht

Tags: , , , ,