Voorzieningenrechter Rechtbank Oost Nederland 22 januari 2013 (Private Scan), LJN BZ0324 (ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0324)Voorzieningenrechter Rechtbank Oost Nederland 22 januari 2013 (Private Scan), ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0324, LJN BZ0324

Executiegeschil. Eiser was in eerder vonnis bevolen om mededeling die nu nog op zijn LinkedIn profiel staat te staken en gestaakt te houden. Geoordeeld wordt dat dit een persoonlijk profiel van eiser betreft. Dat een aantal medewerkers van Privatescan toegang heeft tot het profiel van eiser en het account betaald wordt door Privatescan, doet aan het voorgaande niet af.


De instellingen van het LinkedIn profiel van eiser waren ten tijde van de zitting dusdanig, dat het profiel ook voor mensen zonder LinkedIn profiel toegankelijk was, bijvoorbeeld via google. Dat betekent dat ook de ‘maatman-consument’ op het profiel van eiser terecht kon komen, bijvoorbeeld door ‘Privatescan’ te googelen. Zo bezien heeft eiser het vonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage dus overtreden.


De voorzieningenrechter is in dit geval van oordeel dat de overtreding van ondergeschikte aard is, waardoor geen dwangsommen zijn verbeurd en heeft daarbij het volgende in aanmerking genomen. De rechtbank ‘s-Gravenhage heeft de veroordeling uitgesproken naar aanleiding van artikelen die te vinden waren op de De Standaard Online (een Belgische website) en op Medical Facts (een Nederlandse website), waarin stond vermeld dat Privatescan marktleider was. Het is veel waarschijnlijker dat de maatman-consument op dergelijke sites zal kijken, indien hij informatie over Privatescan dan wel Prescan zoekt, dan dat hij op het persoonlijke LinkedIn profiel van de directeur van Privatescan kijkt. De maatman-consument zal op zoek gaan naar reviews van andere consumenten, (nieuws)artikelen of vergelijkingen van Privatescan en Prescan.


Categorieën: Executiegeschillen, Maatman, nocategory, Sociale netwerksites

Tags: , , , ,