Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 11 juni 2015 (Flavourites), ECLI:NL:RBOVE:2015:3265

Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 11 juni 2015 (Flavourites), ECLI:NL:RBOVE:2015:3265

Verbroken samenwerking tussen eiser online warenhuis Flavourites Holding c.s. (?) en gedaagde Strada Concordia. De bij Flavourites Holding c.s. aangesloten webshops konden via Flavourites Store producten aanbieden, waarbij het afrekenen van de producten plaatsvond in Flavourites Store en de verzending werd verzorgd door de aangesloten webshops.

Ter beoordeling staat als deelvordering of voldoende aannemelijk is geworden dat Strada Concordia jegens Flavourites Holding c.s. onrechtmatig gebruik maakt van de database van Flavourites Holding c.s. Dit laatste is naar voorshands oordeel niet het geval. Bij onvoldoende betwisting van hetgeen Strada Concordia c.s. op dit punt naar voren heeft gebracht, moet het ervoor worden gehouden dat Strada Concordia c.s. bij de mailing gebruik heeft gemaakt van een door Flavourites Store aangelegde database, waarin Flavourites Store de adressen van personen/organisaties heeft opgenomen die hebben gereageerd nádat zij een mailing van Flavourites Store hebben ontvangen die was verzonden naar alle adressen in de database van Flavourites Holding. De vraag of deze door Flavourites Store aangelegde database moet worden aangemerkt als eigendom van Flavourites Store of – vanwege de oorsprong ervan – als eigendom van Flavourites Holding, leent zich niet voor beantwoording in het kader van onderhavige procedure. De door partijen ingenomen standpunten staan haaks op elkaar, terwijl uit de door partijen overgelegde stukken onvoldoende kan worden opgemaakt dat de in het databestand van Flavourites Store opgenomen gegevens eigendom zijn (gebleven) van Flavourites Holding. Nu in een kort geding geen ruimte is voor nadere bewijslevering moet worden geoordeeld dat de deelvordering als hier aan de orde voor afwijzing gereed ligt.

Categorieën: E-mail, Onrechtmatige daad

Tags: , ,