Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 20 maart 2015 (S’Oranje), ECLI:NL:RBROT:2015:2166

Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 20 maart 2015 (S’Oranje), ECLI:NL:RBROT:2015:2166

Verbroken samenwerking.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het een ieder in beginsel vrij staat om domeinnamen die nog beschikbaar zijn in het door de SIDN bijgehouden register te registreren en om een facebookpagina aan te maken. Onder omstandigheden kan het registreren van domeinnamen en het aanmaken van een facebookpagina, of het daar aan vasthouden, onrechtmatig zijn, bijvoorbeeld indien er sprake is van verwarringsgevaar. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Soho Rotterdam terecht gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar, nu de door gedaagde registreerde domeinnamen ˂soranje.nl˃ en ˂soranje.com˃ en de facebookpagina “S’Oranje Festival” allen de door Soho Rotterdam gebruikte handelsneem S’Oranje in zich dragen. Daarnaast hebben partijen dezelfde bedrijfsactiviteit; het organiseren van evenementen. Hierdoor kan er bij de gemiddelde internetgebruiker verwarring ontstaan. Daar komt bij dat gedaagde ter terechtzitting heeft verklaard dat het onderhavige geschil onlosmakelijk is verbonden met het tussen partijen gerezen geschil over betalingen en de voorzieningenrechter daarom niet uitsluit dat gedaagde de domeinnamen heeft geregistreerd en de facebookpagina heeft aangemaakt, althans deze vooralsnog vasthoudt, als pressiemiddel om betaling van Soho Rotterdam af te dwingen.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, Sociale netwerksites

Tags: , , , , ,