Voorzieningenrechter Rotterdam 16 april 2012 (aanbesteding IJzerchloride), LJN BW5991 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW5991)Voorzieningenrechter Rotterdam 16 april 2012 (aanbesteding IJzerchloride), ECLI:NL:RBROT:2012:BW5991, LJN BW5991

Rechtsvraag: Mocht gedaagde Evides de inschrijving van eiser Melspring terzijde leggen? Melspring stelt dat er sprake was van een ondertekende inschrijving door iemand die bevoegd was om Melspring rechtsgeldig te ertegenwoordigen. Evides betwist dit.

De voorzieningenrechter verwerpt de stelling van Melspring dat sprake is van een ondertekende inschrijving, omdat door de wijze van inschrijving waarin beveiliging van data en authentificatie centraal hebben gestaan, moet worden geoordeeld dat sprake is van een elektronische handtekening waar eenzelfde rechtsgevolg aan wordt verbonden als aan een natte handtekening.

Weliswaar biedt de onderhavige wijze van inschrijven een hoge mate van zekerheid aan de aanbestedende dienst dat de inschrijving is gedaan door een onderneming die daarvoor door Evides is geselecteerd, dit wil echter nog niet zeggen dat deze onderneming ook instaat voor hetgeen zij heeft aangeboden. Daarvoor is ook in het elektronische handelsverkeer, net als bij een schriftelijke aanbesteding, een (gescande of elektronische) handtekening nodig. Ook bij een schriftelijke aanbesteding, kan de aanbestedende dienst, gelet op de lay-out en de logo’s op briefpapier en enveloppen, er doorgaans vanuit gaan dat de inschrijving afkomstig is van de onderneming die daarop vermeld staat. In dat geval is echter nog steeds de handtekening van een bevoegd persoon vereist, wil sprake zijn van een geldige inschrijving.

Evides heeft vereist dat er handtekeningen komen te staan op de inschrijving, de prijslijsten en het begeleidend schrijven. Melspring heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter aan deze eis niet voldaan. Melspring heeft de documenten noch voorzien van een gescande handtekening, noch van een elektronische handtekening in de zin van artikel 3:15a lid 4 Burgerlijk Wetboek.


Categorieën: Aanbestedingsrecht, Elektronische handtekening, nocategory

Tags: , ,