Voorzieningenrechter Rotterdam 5 december 2002 (Netwise vs NTS) LJN AF2059, met noot door Tycho de Graaf en . (ECLI:NL:RBROT:2002:AF2059)

Voorzieningenrechter Rotterdam 5 december 2002 (Netwise vs NTS) LJN AF2059, ECLI:NL:RBROT:2002:AF2059

Netwise is de eigenaar van de website http://www.e-mailgids.com, een publiek toegankelijk die voor gebruikers gratis te gebruiken is. Netwise garanteerd dat de e-mailadressen niet worden gebruikt voor zogenaamd “Spam”.

Netwise beschermt haar gegevens door een maximum te stellen aan het aantal zoek opdrachten. Als het aantal zoekopdrachten te groot wordt geacht, blokkeert Netwise het IP-adres wat de zoekopdracht uitvoert. Maandag 2 september 2002 zijn IP-adressen geblokkeerd omdat het maximum zoekopdrachten werd bereikt. Het bleek dat de IP-adressen afkomstig van NTS, waarvan eerder al was ondekt dat zij het register systematisch hebben leeggehaald door te zoeken op lettercombinaties.

Dit is in strijd met de Algemene Voorwaarden die Netwise nadrukkelijk stelt op www.e-mailgids.com alsmede handelt NTS in strijd met het Auteursrecht en het Databankenrecht. Door het handelen van NTS lijdt Netwise schade. NTS vindt niet dat zij in strijd is met de voorwaarden die Netwise stelt omdat ze geen overeenkomst hebben met Netwise en zij niet in de wetenschap waren gesteld van de Algemene Voorwaarden. Ook betwist NTS dat zij in strijd is met het Auteursrecht omdat het een alfabetische rangschikking die niet berust op creatieve rangschikking betreft en niet op het databankenrecht omdat deze wet alleen van toepassing is als er aanzienlijke investering voor is gedaan. Gebruikers zetten, stelt NTS, zelf hun respectievelijke e-mailadres op de website en zo heeft Netwise er geen substantiële investering gedaan.

Maar er mag van uitgegaan worden dat iedere professionele gebruiker van de website begrijpt dat er voorwaarden kunnen zijn waar hij acht van moet nemen. Daarom wordt er niet ingegaan op de verdediging van NTS.

NTS wordt veroordeeld h
Het oogsten van e-mailadressen van
www.e-mailgids.com
te staken en gestaakt te houden met een straf van €435,- voor iedere overtreding met een maximum van €50.000 en de e-mailadressen verkregen uit het bestand van Netwise uit haar bestand te verwijderen binnen een week na het betekenen van het vonnis en de eiseres daarvan bewijs te doen met als straf een dwangsom van €
2.500,- met een maximum van €50.000,- voor elke dag dat NTS in gebreke blijft aan dit vonnis.

 

Categorieën: Algemene voorwaarden, Malware, nocategory, Spam

Tags: ,