Voorzieningenrechter Rotterdam 8 mei 2012 (Europsyche vs. Fides), LJN BW5386 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW5386)Voorzieningenrechter Rotterdam 8 mei 2012 (Europsyche vs. Fides), ECLI:NL:RBROT:2012:BW5386, LJN BW5386

Conflict in de aanloop naar beëindiging van cloudovereenkomst. De vraag of gedaagde cloudaanbieder Fides ook een beperkte blokkade van het digitale platform in strijd met de licentieovereenkomst heeft gehandeld, beantwoordt de voorzieningenrechter bevestigend. Ook al zou eiser EuroPsyche naar de letter toerekenbaar tekort geschoten zijn in de nakoming van haar (betalings-)verplichtingen voortvloeiende uit de licentieovereenkomst, dan nog geeft dit aan Fides in deze situatie naar voorlopig oordeel niet het recht om een voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van EuroPsyche en de aan haar verbonden hulpverleners essentieel systeem deels te blokkeren. Een dergelijke maatregel acht de voorzieningenrechter disproportioneel. De voorzieningenrechter acht het redelijk om aan de toewijzing de voorwaarde te verbinden dat EuroPsyche vanaf heden en gedurende het bestaan van de overeenkomsten aan haar betalingsverplichtingen onder die overeenkomsten jegens Fides voldoet.


De software wordt sinds begin 2011 als webapplicatie door Fides aan EuroPsyche beschikbaar gesteld, waarmee kennelijk een back-up van en de toegang tot de feitelijke software gegarandeerd is en dus ook het op basis van de licentieovereenkomst aan EuroPsyche door Fides verleende gebruiksrecht van de programmatuur. Ook kan de software door EuroPsyche getest worden in door haar zelfstandig te benaderen testomgevingen. Daarmee is aannemelijk dat door Fides aan de licentieovereenkomst uitvoering is gegeven, voor zover dat artikel al zo wordt begrepen dat, anders dan de tekst naar de letter inhoudt, dit een verplichting van Fides (en niet slechts een recht van EuroPsyche) meebrengt.


Als het zo is dat onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn dient EuroPsyche die of door Fides te laten verrichten, binnen de contractuele kaders en/of na nadere afspraken, of, met instemming en op grond van afspraken met Fides, door een derde. Nu vaststaat dat het auteursrecht of het databankenrecht op de software of de database niet bij EuroPsyche berust, kan zij op afgifte van de programmatuur dus geen aanspraak maken.


Fides zal de data, het digitale platform (de database) voor (enkel) EuroPsyche en haar hulpverleners (beschermd) toegankelijk moeten houden; dat brengt mee dat EuroPsyche deze gegevens ook nog via de in de software beschikbare exportmodule naar Excel kan exporteren.


Categorie├źn: Auteursrecht, Cloud, Databankenrecht, nocategory

Tags: , , , , , , , , , , , , ,