Voorzieningenrechter Rotterdam 8 mei 2012 (Sportswomen), LJN BW6551 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW6551)Voorzieningenrechter Rotterdam 8 mei 2012 (Sportswomen), ECLI:NL:RBROT:2012:BW6551, LJN BW6551

Een bij een artikel op een website geplaatste foto betreft een zonder opdracht vervaardigd portret in de zin van artikel 21 Aw en eiser heeft geen toestemming verleend aan gedaagden om de foto bij het artikel of elders op de website te plaatsen. Eiser komt mitsdien in beginsel het recht toe om deze publicatie van deze foto – op grond van het hem toekomend portretrecht in de zin van artikel 21 Aw – te (doen) verbieden, reeds op grond van het enkele feit dat de foto zonder zijn toestemming bij het artikel is geplaatst.

Dit recht kan eiser alleen ontzegd worden indien geoordeeld moet worden dat hij geen redelijk belang heeft bij een verzet tegen openbaarmaking. Binnen dit kort geding is voldoende aannemelijk geworden dat een redelijk belang van eiser zich tegen de publicatie van de foto bij het artikel verzet, nu eiser zeer herkenbaar op de foto staat in de context van een artikel waarin zijn persoonlijke levenssfeer wordt aangetast; er worden immers gedetailleerde en niet vleiende mededelingen omtrent zijn wijze van zakendoen gedaan. Uit het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vloeit voort dat indien de openbaarmaking van een portret inbreuk maakt op dit recht, in beginsel sprake is van een redelijk belang van de geportretteerde als bedoeld in artikel 21 van de Auteurswet dat zich tegen die openbaarmaking verzet (HR 1 juli 1988, NJ 1988, 1000, Vondelpark). Dat de belangen van gedaagden bij plaatsing en handhaving in deze zwaarder wegen dan het belang van eiser bij verwijdering van de foto bij het artikel is niet aannemelijk geworden.


Echter: geen spoedeisend belang. Het artikel is al bijna 4 jaar geleden op internet geplaatst. Het is niet aannemelijk dat dit artikel thans als één van de eerste zoekresultaten wordt weergegeven als men – via Google – zoekt op de naam eiser. Ook op de website springt het artikel niet snel in het oog. Dat het artikel te vinden is bij enig nader zoeken is wel aannemelijk, maar dat is, tegen de achtergrond van de omstandigheid dat dit al jaren het geval is, van onvoldoende gewicht.


Categorie├źn: Foto's, nocategory, Portretrecht

Tags: , , , ,