Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 10 februari 2009 (Leefbaar Delft), LJN BH2382. (ECLI:NL:RBSGR:2009:BH2382)
Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 10 februari 2009 (Leefbaar Delft), LJN BH2382. (ECLI:NL:RBSGR:2009:BH2382)

In dit kort geding draait het onder meer om de vraag of eiser dwangsommen heeft verbeurd omdat hij het vonnis van 24 september 2007 (dat door het gerechtshof bekrachtigd is bij arrest van 21 oktober 2008) niet of niet voldoende heeft nageleefd. De voorzieningenrechter verbiedt gedaagde om de dwangsommen wegens beweerde niet nakoming van het vonnis van 24 september 2007 voor zover gegrond op de open brief op de website www.[eiser].nl/uncensures.htm van 12 maart 2008 en op de publicaties van de heer D, door gedaagde begroot op een bedrag van € 35.000,–, te executeren of daartoe pogingen in het werk te stellen, zolang over de aanspraak op die dwangsommen nog geen nader rechterlijk oordeel is verkregen.


Categorieën: Hyperlinks, nocategory